۱۳۸۷ دی ۷, شنبه

عکس های از شهر کابل


این عکس ها در روز اول زمستان با ریزش اولین برف در کابل گرفته شده است و من تلاش ام این بود که کابل با ریزش اولین برف چقدر متفاوت از روزهای دیگری زیبا دیده میشود شما نظرتان چیست؟


۱۳۸۷ دی ۳, سه‌شنبه

Stop violence against women

Stop violence against women! In every country people are forcing woman’s for the benefactor , especially in Afghanistan a lot of women's still are at risk of death and of course they are far from there rights