۱۳۹۱ آذر ۷, سه‌شنبه

اشک های خونین-bloody tears

جوانی با پشت خونین بعدازاجرای تیخ زنی.
این عکس درروزعاشورا درکابل، جلوی زیارت ابلفضل گرفته شده است.

۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه